Home > Entertainment > Pożyczki pod zastaw- dla ludzi z małą zdolnością kredytową

Pożyczki pod zastaw- dla ludzi z małą zdolnością kredytową

Added: (Thu Sep 07 2017)

Pressbox (Press Release) - http://pozyczkipodzastaw.info

Pożyczki pod zastaw nieruchomości - #links# - stały się przy ostatnim czasie produktem wysoce poszukiwanym na polskim branży usług finansowych. Takie wydarzenie możemy łączyć z parę przyczynami. Pierwsza z nich to okoliczność, że prywatni inwestorzy, którzy wykładają swoje środki finansowe nie weryfikują rejestrów zadłużonych takich jakim sposobem popularny BIK, czyli Gabinet Informacji Kredytowej, BIG - Biuro Informacji Gospodarczej lub KRD- Krajowy Rejestr Dłużników. W tym przypadku znacznie większe znaczenie niż umiejętność kredytowa osoby starającej się o pożyczkę jest przedstawiane zabezpieczenie tj nieruchomość. To generalnie od jej wartości zależy ostateczna decyzja o udzielenie bądź też nieprzyznaniu pieniędzy. Umowa pożyczki pod spodem zastaw odbywa się przy kancelarii notarialnej i odpowiada postać aktu notarialnego.

Przez spisaną umowę następuje zabezpieczenie poprzez dokonanie odpowiedniego strony w księgach wieczystych nieruchomości (jest to dział drugi, czyli własność- pożyczka dzięki tzw. przewłaszczenie - określa to, że we właściwym czasie spłaty pożyczki własność nieruchomości „przechodzi” na pożyczkodawcę natomiast przy momencie spłaty całej sumy udzielonej pożyczki wraz z odsetkami pożyczkobiorca posiada tzw. roszczenie zwrotne - oznacza to, że pożyczkodawca posiada prawny obowiązek ponownego przepisania własności nieruchomości na pożyczkobiorcę. Oprócz tego wpis może stać się dokonany na dziale czwartym, czyli na hipotece- w tym przypadku sytuacja nie różni się wiele od mechanizmu, jaki ma miejsce wtedy, kiedy w „zwykłym” banku zaciągamy kredyt hipoteczny. W naszym układzie w dalszym ciągu pozostajemy formalnymi właścicielami nieruchomości a inwestor może prowadzić postępowanie egzekucyjne z naszej nieruchomości wówczas w momencie, kiedy my nie wywiązujemy się z umowy pożyczki pod zastaw, wezwie nas do należności i przeprowadzi całą sprawę od strony formalnej za pośrednictwem sąd.

Z takie instrumentów finansowych korzystają przede wszystkim jednostki, które z różnych względów posiadają negatywną historię kredytową w biurach informacji gospodarczej np. Biuro Informacji Kredytowej, Biuro Informacji Gospodarczej Info Monitor itd. Ewentualnie ludzie, którym zależy na topie (warto w tym miejscu napomknąć, że otrzymanie kredytu mieszkaniowego w banku to czasem kilka miesięcy starań, które okupione są naszym niekiedy, masa zabiegów formalnych, wielką dawką stresu i brakiem pewności, co do ostatecznej decyzji banku w toku zgody w otrzymanie wnioskowanej kwoty. Po ostatnich latach możemy odnaleźć coraz więcej ofert pożyczki pod zastaw. Od różnego rodzaju portali internetowych, ogłoszenia gazetowe czy reklamy na przydrożnych słupach i drewnach. Jednak, jeżeli decydujemy się już na tego typu wsparcie finansowe to powinniśmy być niezwykle ostrożni.

W ostatnim czasie telewizja polska nadała wiele programów, które ostrzegają przed oszustami, jacy pod pretekstem udzielania pożyczki „przejmują” nieruchomości zadłużonych jednostek przez niewielki ułamek pierwotnego wartości. Dlatego również my powinniśmy mieć się dzięki baczności. Przed podpisaniem jakiejkolwiek bądź umowy dobrym pomysłem wydaje się być uzyskanie jej draftu, to znaczy takiego ogólnego wzorcu. To niezwykle ważne, ponieważ porozumienie już podpisana już wiąże ze wszystkimi postanowieniami, w które się zgodziliśmy, nie mamy już dużego pola manewru. Przez zatwierdzeniem ostatecznego porozumienia weryfikacja danych identyfikacyjnych własnego inwestora (osoby fizycznej lub firmy udzielającej pożyczki poniżej zastaw), sprawdzenie czy przypadkowo nie ma negatywnych opinii na jej temat itd. Za sprawą tego uchronimy się po przeszłości od przykrych niespodzianek.

Submitted by:
Disclaimer: Pressbox disclaims any inaccuracies in the content contained in these releases. If you would like a release removed please send an email to remove@pressbox.co.uk together with the url of the release.